Legalizacja zbiorników LPG

Firma EL-CAR-GAZ  posiada uprawnienia do legalizacji zbiorników LPG. Uprawnienia nadane przez Transportowy Dozór Techniczny poszerzyły paletę usług świadczonych naszym Klientom.

 

Zbiorniki montowane w samochodowych instalacjach gazowych w Polsce posiadają 10 letnią ważność badania. Po tym okresie należy dokonać legalizacji lub wymiany zbiornika na nowy. Inspektor może wydać decyzję o przedłużeniu atestu na dowolną liczbę lat ale nie więcej niż 10. Maksymalny okres użytkowania zbiornika wynosi 20 lat, chyba że dokument homologacyjny danego egzemplarza stanowi inaczej.

Zakres naszych usług obejmuje:


• Przedłużanie atestów na zbiorniki zamontowane w kraju i za granicą, którym skończył się termin eksploatacji

• Legalizację zbiorników LPG w samochodach sprowadzonych z zagranicy

• Montaż nowych zbiorników - przy negatywnym wyniku badań okresowych


Do legalizacji mogą być dopuszczone wyłącznie te zbiorniki, które mają wybity znak homologacyjny 67R (wszystkie polskie zbiorniki LPG go posiadają) i nie został na nich wybity znak K.E. (oznaczający koniec eksploatacji zbiornika LPG).  

Usługę legalizacji wykonujemy na 2 sposoby:

 

1. Klient zostawia samochód celem dokonania kompleksowej usługi. W tym przypadku z pozostawionego samochodu wymontowujemy zbiornik, przeprowadzamy badanie i montujemy zbiornik w pojeździe.

 

2. Klient przyjeżdża samochodem na demontaż zbiornika. Po wymontowaniu klient może odjechać i korzystać z samochodu używając tylko benzyny. Po badaniach klient telefonicznie zostanie powiadomiony  o terminie montażu  zbiornika do jego samochodu.

 

 Przed oddaniem zbiornika do badań należy zużyć cały znajdujący się w nim gaz.

ul. W. Witosa 2, 16-100 Księżyno

 

+48 531 124 284

+48 502 731 578